FOLLOW US

Description

  • Ultra low viscosity ink เขียนลื่นยิ่งขึ้นหมึกไหลสม่ำเสมอเส้นไม่ขาด
  • ปากกาแบบกดสะดวกในการใช้งาน
  • มียางจับกันลื่นและลดแรงกดขณะเขียน
  • หมึก:น้ำเงิน  
  • เส้นขนาด:0.8 มม.