FOLLOW US

Description

  • Ultra low viscosity ink เขียนลื่นยิ่งขึ้นหมึกไหลสม่ำเสมอเส้นไม่ขาด ปากกาแบบกดสะดวกในการใช้งาน
  • สี:น้ำเงิน,ดำ,แดง
  • หมึก:Oil base
  • เส้นขนาด:0.7 มม.